Regulamin

 1. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa we wszystkich punktach programu dnia.
 2. Podczas wypoczynku uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny i kultury osobistej.
 3. Podczas wyjazdu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek psychoaktywnych. Złamanie tego zakazu może wiązać się z usunięciem uczestnika z rekolekcji oraz (w razie niepełnoletniości) z przyjazdem rodziców (prawnych opiekunów) i osobistym odbiorem dziecka. W razie takiego przypadku żadne koszty nie będą zwracane.
 4. Organizatorzy i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione lub uszkodzone osobiste rzeczy uczestników.
 5. Wszelkie szkody wyrządzone z winy uczestnika pokrywa on sam lub rodzice (prawni opiekunowie).
 6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora.
 7. Uczestnik w trakcie wypoczynku zobowiązany jest przestrzegać wszelkich instrukcji i poleceń opiekunów.
 8. Organizatorzy zapewniają odpowiednie wyżywienie uczestników, jednakże uczestnik zobowiązany jest do poinformowania organizatora o swoich specjalnych wymaganiach żywieniowych lub alergiach pokarmowych przed rozpoczęciem wypoczynku.
 9. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubrania i obuwia dostosowanego do warunków panujących na miejscu wypoczynku.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany planu dnia w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wypoczynku w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników lub innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 12. Wszelkie pytania, wątpliwości czy problemy związane z wypoczynkiem należy zgłaszać bezpośrednio do opiekuna lub organizatora wypoczynku.
  Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej w określonych godzinach. Zakazane jest wykonywanie hałaśliwych czynności, które mogą zakłócać spokój innych uczestników.
 13. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania opiekuna lub organizatora w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek choroby lub urazu.
 14. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania zasad kajakarstwa oraz instrukcji opiekunów w zakresie bezpieczeństwa na wodzie.
 15. W przypadku naruszenia regulaminu lub przepisów prawa, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika z wypoczynku bez zwrotu kosztów.

DO POBRANIA

 • KARTA KWALIFIKACYJNA
 • ZGODA rodziców/opiekunów prawnych na udział w spływie kajakowym
 • Oświadczenia uczestnika o zapoznaniu się z Regulaminem Rekolekcji w Kajaku
 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku i jego publikację
 • Informacje podstawowe (zgodne z informacjami zamieszczonymi tutaj

Zapisz się on-line

No i po fakcie!

Zakończyliśmy już zapisy na Rekolekcje w Kajaku.

Ale nic straconego!

Możesz zapisać się na listę rezerwową wypełniając formularz i uzupełniając dane. Jeśli ktoś z przyjętych osób zrezygnuje - powiadomimy Cię o tym i podpowiemy, co dalej zrobić. 
Głowa do góry!

Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych*/danych osobowych mojego dziecka** w celach procesu zapisu i uczestnictwa w Rekolekcjach w Kajaku.
Mam świadomość, że brak wyrażenia zgody jest jednoznaczne brakiem możliwości zapisu i tym samym niemożnością uczestnictwa w Rekolekcjach w Kajaku.


Przycisk WYŚLIJ ZGŁOSZENIE będzie aktywny po zaznaczeniu wymaganych zgód.

Prześlij pliki

Przed wysłaniem plików:

 • Upewnij się, że znasz wymagania dotyczące Twojego uczestnictwa
 • Sprawdź, czy wydrukowane pliki są podpisane przez Ciebie i rodziców/prawnych opiekunów
 • Przesyłane pliki mają odpowiedni format (dopuszczamy pliki w formacie PDF, może być wielostronicowy, JPG)

 

Poniższy formularz umożliwia wysłanie wielu plików jednocześnie.

+48 572 278 518

Jeśli nie odberzemy - oddzwonimy