REKOLEKCJE W KAJAKU

W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wymagań, umiejętności i tego, co może budzić Twoje wątpliwości.

1Czy muszę mieć kartę pływacką?
Nie. Karta pływacka nie jest wymagana. Nasza wyprawa w kajakach jest zupełnie bezpieczna. Spływ odbywa się w większości na płytkich wodach. Poza tym obowiązkowo musisz mieć założoną kamizelkę ratunkową (kapok).
2Czy wymagane jest ubezpieczenie?
Nie. W ramach wnoszonej opłaty jest zawarte ubezpiecznie. Jeśli jednak chcesz, możesz wykupić dodatkową, niezależną polisę.
3Jakie wymogi muszę spełnić, aby uczestniczyć w rekolekcjach?
 1. Musisz być osobą samodzielną i mieć ukończone 15 lat.
 2. Musisz posiadać pisemną zgodę Rodziców/Opiekunów, jeśli jesteś osobą niepełnoletnią.
 3. Musisz zaznajomić się z Regulaminem Rekolekcji w Kajaku, przyjąć go do wiadomości i przestrzegać go podczas turnusu.
 4. Konieczne jest przestrzeganie
 5. Wpłacić w terminie wymagane opłaty.
 6. Dostarczyć w odpowiednim terminie dokumenty:
   podpisany Regulamin
   wypełnioną i podpisaną Kartę uczestnika
   podpisane oświadczenie zgody Rodziców/opiekunów (tylko osoby niepełnoletnie
   kserokopię ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub dowodu osobistego
 7. .....

Zobacz, jak wygląda trasa i dowiedz się, jak się przygotować

Jak wygląda trasa? Co zabrać?

KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ SZCZEGÓŁY!

+48 572 278 518

Jeśli nie odberzemy - oddzwonimy