REKOLEKCJE W KAJAKU
– czas na odkrycie piękna natury i spotkanie z Bogiem

Wyjątkowa okazja, aby połączyć w sobie duchowość i kontakt z naturą. Podczas tej podróży kajakiem możemy odkryć piękno Suwalszczyzny i na nowo zbliżyć się do Boga i innych ludzi.

Termin rekolekcji:
12 - 18 LIPCA 2024

PATRONAT HONOROWY REKOLEKCJI W KAJAKU

ks. bp Artur Ważny

 

Czym są Rekolekcje w Kajaku i co powinieneś wiedzieć

Podstawowe informacje

  1. Organizatorami oraz odpowiedzialnymi za „REKOLEKCJE W KAJAKU 2024” są ks. Krzysztof Świerczek oraz ks. Dawid Włodarczyk.
  2. Rekolekcje w kajaku posiadają wpis do bazy wypoczynku prowadzonego przez MEiN i są zgłoszone jako obóz o charakterze wędrownym.
  3. Podstawową opiekę zapewniaj wykwalifikowana kadra: kierownik wypoczynku oraz wychowawcy wypoczynku, a także ratownicy wodni obecni 24h/dobę, czyli przez cały czas trwania rekolekcji.
  4. Spływ polega na codziennym pokonywaniu pewnej odległości kajakiem. Tempo spływu będzie dostosowywana do najsłabszych uczestników. Kajaki są dwuosobowe. Każdego dnia przewidziana jest Eucharystia oraz spotkania w grupach i wspólne rozmowy na zaplanowany temat dnia. Przewiduje się czas na zabawy, gry, ogniska, kąpiel pod nadzorem ratowników oraz integrację. Nocleg będzie na polu namiotowym we własnym namiocie. Wyżywienie przewidziane jest w domach agroturystycznych. 

   Kadra wypoczynku zna i przestrzega standardów ochrony małoletnich w Diecezji Tarnowskiej zawartych w dokumencie „Ochrona małoletnich w działaniach duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej – normy i zasady”.
  5. Należy zabrać ze sobą:
   • namiot, śpiwór, karimatę, małą poduszkę;
   • odzież na wysoką temperaturę oraz na chłód i deszcz (w tym płaszcz przeciwdeszczowy), nakrycie głowy (chusta, kapelusz, czapka, itp.), kąpielówki lub strój do pływania, mały plecak lub torba do spakowania podstawowych rzeczy na czas spływu, latarkę na baterie;
   • kosmetyki i środki higieny osobistej, krem przeciwsłoneczny z wysokim filtrem (!!!), środek przeciw komarom;
   • Pismo Święte, różaniec, coś do pisania i notowania;
   • trochę gotówki;
   • jedzenie na czas podróży pociągiem;
   • dobry humor :)
   • i inne rzeczy uznane za niezbędne.
   1. Koszt uczestnictwa wynosi 1100 zł i obejmuje: przejazd z Krakowa do miejsca docelowego i z powrotem; wypożyczenie kajaków wraz z wiosłami i kapokami asekuracyjnymi; opłatę za pola namiotowe; wyżywienie; samochód przewożący bagaże; ubezpieczenie; bilety wstępu do Parku Narodowego; opłaty za przepłynięcie śluzami rzecznymi; zapewnienie opieki, zapewnienie podstawowej apteczki, itp.
   2. Zapisy odbywają się za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie www.rekolekcjewkajaku.pl.
   3. Miejscem wyjazdu i powrotu (zarazem rozpoczęcia i zakończenia rekolekcji oraz obowiązywania regulaminu) jest Dworzec Kolejowy w Krakowie. Tak więc, dotarcie do Krakowa leży po stronie uczestnika (lub rodziców, gdy uczestnik jest niepełnoletni).
    Proponujemy porozumieć się z innymi uczestnikami i jednym samochodem jechać w kilka osób. Można również do Krakowa dojechać autobusem lub inną forma transportu. Wszelkie dane dotyczące wyjazdu i powrotu – godzina, dworzec, peron – będą podane później.
    Wszystkie bagaże, namioty i inne rzeczy będą transportowane na kolejne pole namiotowe samochodem. W razie jakiejś niedyspozycji, będzie możliwość dostania się na kolejne pole namiotowe samochodem.
   4. Warunkiem uczestnictwa jest:
    • wypełnienie i odesłanie KARTY UCZESTNICTWA oraz ZGODY (dla uczestników niepełnoletnich),
    • wpłata zaliczki w wysokości 400 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia -  na zakup niezbędnych rzeczy i dokonanie koniecznych opłat,
    • wpłata pozostałej kwoty 700 zł w terminie podanym przez organizatora na kanałach społecznościowych lub w wiadomości e-mail.
LUBISZ NAS NA FACEBOOKU?

Dla pewności - polub nas😃
Często "wrzucamy" na nasz profil informacje i dzielimy się na bieżąco informacjami, wiadomościami... i budujemy relacje 😀

Zobacz, jak wygląda trasa i dowiedz się, jak się przygotować

Jak wygląda trasa? Co zabrać?

KLIKNIJ TUTAJ I ZOBACZ SZCZEGÓŁY!

Regulamin

 1. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa we wszystkich punktach programu dnia.
 2. Podczas wypoczynku uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny i kultury osobistej.
 3. Podczas wyjazdu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych używek psychoaktywnych. Złamanie tego zakazu może wiązać się z usunięciem uczestnika z rekolekcji oraz (w razie niepełnoletniości) z przyjazdem rodziców (prawnych opiekunów) i osobistym odbiorem dziecka. W razie takiego przypadku żadne koszty nie będą zwracane.
 4. Organizatorzy i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za zagubione lub uszkodzone osobiste rzeczy uczestników.
 5. Wszelkie szkody wyrządzone z winy uczestnika pokrywa on sam lub rodzice (prawni opiekunowie).
 6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora.
 7. Uczestnik w trakcie wypoczynku zobowiązany jest przestrzegać wszelkich instrukcji i poleceń opiekunów. Uczestnik zgłasza wszelkie sytuacje problemowe do wychowawców wypoczynku.
 8. Uczestnik wypoczynku oraz rodzic/prawny opiekun zna standardy ochrony małoletnich w diecezji tarnowskiej zawartych w dokumencie „Ochrona małoletnich w działaniach duszpasterskich diecezji tarnowskiej – normy i zasady”. (www.diecezja.tarnow.pl)
 9. Organizatorzy zapewniają odpowiednie wyżywienie uczestników, jednakże uczestnik zobowiązany jest do poinformowania organizatora o swoich specjalnych wymaganiach żywieniowych lub alergiach pokarmowych przed rozpoczęciem wypoczynku.
 10. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubrania i obuwia dostosowanego do warunków panujących na miejscu wypoczynku.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany planu dnia w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania wypoczynku w przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników lub innych nieprzewidywalnych okoliczności.
 13. Wszelkie pytania, wątpliwości czy problemy związane z wypoczynkiem należy zgłaszać bezpośrednio do opiekuna lub organizatora wypoczynku.
  Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej w określonych godzinach. Zakazane jest wykonywanie hałaśliwych czynności, które mogą zakłócać spokój innych uczestników.
 14. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania opiekuna lub organizatora w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek choroby lub urazu.
 15. Uczestnik wypoczynku zobowiązany jest do przestrzegania zasad kajakarstwa oraz instrukcji opiekunów w zakresie bezpieczeństwa na wodzie.
 16. W przypadku naruszenia regulaminu lub przepisów prawa, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia uczestnika z wypoczynku bez zwrotu kosztów.

DO POBRANIA

 • KARTA KWALIFIKACYJNA
 • ZGODA rodziców/opiekunów prawnych na udział w spływie kajakowym
 • Oświadczenia uczestnika o zapoznaniu się z Regulaminem Rekolekcji w Kajaku
 • Zgoda na przetwarzanie wizerunku i jego publikację
 • Informacje podstawowe

UWAGA

KAŻDY UCZESTNIK OBLIGATORYJNIE MUSI WYPEŁNIĆ KARTĘ W FORMIE DRUKOWANEJ. Karta musi mieć podpis rodziców/opiekunów prawnych. 

Dopiero dostarczenie Karty Uczestnictwa podpisanej przez Rodzica/Opiekuna Prawnego staje się ważnym dokumentem zgłoszenia Uczestnika. 

Wypełnienie poniższego formularza on-line potwierdza zgłoszenie Uczestnika do udziału w Rekolekcjach w Kajaku (bez podpisanych dokumentów nie będziemy mogli zapewnić uczestnictwa w Rekolekcjach).

Zapisz się on-line

W tym miejscu możesz zapisać się na Rekolekcje w Kajaku 2024.

Informacje dotyczące uczestnika wypoczynku

Adres zamieszkania uczestnika


Informacje dotyczące rodziców/opiekunów prawnych uczestnika wypoczynku

Adres zamieszkania rodzica / opiekuna


Potwierdzenia i zgody formalneJako rodzic/opiekun prawny, potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w Rekolekcjach w Kajaku i przyjmuję jego postanowienia do wiadomości.

Jako przyszły uczestnik, potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w Rekolekcjach w Kajaku i zobowiązuję się do Jego przestrzegania
* / ** - zgodę zaznacza odpowiednio pełnoletni uczestnik (*) lub rodzic/opiekun prawny(**)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych*/danych osobowych mojego dziecka** w celach procesu zapisu i uczestnictwa w Rekolekcjach w Kajaku.
Mam świadomość, że brak wyrażenia zgody jest jednoznaczne brakiem możliwości zapisu i tym samym niemożnością uczestnictwa w Rekolekcjach w Kajaku.
* / ** - zgodę zaznacza odpowiednio pełnoletni uczestnik (*) lub rodzic/opiekun prawny(**)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku i/lub głosu*/wizerunku i/lub głosu mojego dziecka* w celach publikacji na stronie www.rekolekcjewkajaku.pl, powiązanych portalach społecznościowych, serwisach wideo (YouTube, Tumblr, Vimeo), publikacji w mediach i w celach marketingowych.
Brak zgody oznacza, że nie będziemy mogli przekazać zdjęć z wydarzenia, a twarz/głos na zdjęciach/filmach będzie zasłonięta. Jednocześnie mamy możliwość przekazania zdjęć innym uczestnikom po anonimizacji osoby.

UWAGA!
Po wypełnieniu niniejszego formularza otrzymasz wiadomość e-mail (na podany adres e-mail uczestnika) z potwierdzeniem wpisu danych do formularza.

W wiadomości e-mail będzie instrukcja, co należy zrobić w następnym kroku - a jest to bardzo proste:

1. pobierz plik z REGULAMINEM, INFORMACJAMI OGÓLNYMI, KARTĄ UCZESTNIKA i ZGODĄ (możesz to zrobić teraz, klikając na niebieski przycisk powyżej, albo klikając TUTAJ).

2. Podpisz je, zeskanuj i prześlij do nas za pomocą formularza zamieszczonego poniżej.

Pliki do uzupełnienia to: KARTA KWALIFIKACYJNA, którą należy podpisać jako uczestnik oraz - jeśli nie masz ukończone 18 lat, to muszą ją podpisać również Twoi rodzice lub opiekunowie prawni. Drugi plik, to ZGODA rodziców/opiekunów prawnych - dla osób niepełnoletnich.
Podpisane pliki (albo jeden, albo dwa) należy zeskanować i przesłać za pomocą formularza znajdującego się poniżej (albo na adres organizatora: rekolekcjewkajaku@gmail.com). Dopiero takie dopełnienie formalności, po wpłaceniu zaliczki 400 zł (w terminie do 7 dni od daty przesłania plików) uprawnia do wpisu na listę uczestników Rekolekcji w Kajaku.


Przycisk WYŚLIJ ZGŁOSZENIE będzie aktywny po zaznaczeniu wymaganych zgód.

Prześlij pliki

Przed wysłaniem plików:

 • Upewnij się, że znasz wymagania dotyczące Twojego uczestnictwa
 • Sprawdź, czy wydrukowane pliki są podpisane przez Ciebie i rodziców/prawnych opiekunów
 • Przesyłane pliki mają odpowiedni format (dopuszczamy pliki w formacie PDF, może być wielostronicowy, JPG)

 

 

Wszystkie pliki wysyłamy na adres:

zapisy@rekolekcjewkajaku.pl

 

 

+48 572 278 518

Jeśli nie odberzemy - oddzwonimy